BUSINESS

12 månedlige betalinger på 24.950,00 NOK

Totalt 299.400.- NOK. Per år. eks. Mva.
499.- per bruker per måned, forslagsvis 50 lisenser. dvs. 24.950.- / måned.
NB!

Obligatorisk opplæring og eventuell dataintegrasjon (API) tilkommer!

Betalingen er for det laveste antall lisenser x 12 måneder. En representant fra Improve vil ta kontakt med deg for avtaleinngåelse der korrekt antall lisenser og definering av obligatorisk opplæring vil bli spesifisert. 

What People Are Saying:

“From # 7 till ” 1 Customer Excellence Flytoget (The Norwegian Express Train towards the Airport) struggled years ago with customer complaints and instability of precision. ResultatPartner was hired along with some other consultancy agency and we provided a 3 year tailored process based on Personal Growth and Development, Leadership and Management Training, TeamBuilding as well as getting corporate values, business idea, goals, strategies and vision become a part of their daily work. Each and every commitment as well as close attention to motivational KPI`s and Feedback; was the key to become # 1 on both Customer Satisfaction as well as High Ranked on Great Place to Work. Flytoget is still # 1. ”

Oscar Engeli. Direktør IT.

“ResultatPartner has been a trusted Partner of BMW Norway. During the years 2005-2013 we developed and run tailored BMW Academy Training for Managers in Sales and Service as well as Salesrepresentatives and customer services throughout all Dealerships in Norway. Tailored and measurable Trainings with top management as well as buying from sales and service in addition to clear KPIs, goals, follow up and measuring performance; were all part of the success-factors. In 2005 BMW was ranked at 8th Place at the Norwegian Customer Satisfaction Surveys. During Our 5 year training; BMW become # 1 4 out of 5 year – and they still are!”

John Parrington Hansen. BMW Norge. Direktør Ettermarked.

“Cisco Jørgen Myrland. Adm. Dir. Norge. 1. OPPDRAGET. I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være. Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn i andre land i Nord-Europa. Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre. Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst. Vi engasjerte Resultatpartner til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss. 2. RESULTAT. Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle. Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål. Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa. 3. SUKSESS FAKTORER - HVORFOR DET LYKTES. Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere. Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt”

Jørgen Myrland. CEO Cisco Systems

1

Kontoinformasjon

Trenger du hjelp? Send en e-post til support eller ring oss +4792804155

Fortsett

2

Ekstra kontaktinformasjon

arrow_drop_down
Fortsett

Adresse:

Kontakt:

3

Betaling

Betalingsinformasjon behandles av en trygg server.

Fortsett

Visa Mastercard Discover Americanexpress Default Ny

PayPal

4

Fullfør

BUSINESS

Improve Performance & Training System

Delsum 12 månedlige betalinger på 24.950,00 NOK
Betal nå 24.950,00 NOK